City School of Architecture
 

Annual Planner

2022

September 2022
September 08, 2022
Part I Elibility (attendance & fees)
September 09, 2022
Portfolio Examination
September 10, 2022
Binara Full Moon Poya Day
September 27, 2022
CSA Part I & PII all Years Examinations
September 28, 2022
CSA Part I & PII all Years Examinations
September 29, 2022
CSA Part I & PII all Years Examinations
September 30, 2022
CSA Part I & PII all Years Examinations